top of page

GDPR съгласие

С попълването на регистрационна форма за поръчка или контактна форма в сайта www.laren.bg , Вие се съгласявате Вашите лични данни, изисквани от нас да ви бъдат обработвани за целите на подаване и изпълнение на възложената ни поръчка или запитване в съответствие с Политиката ни за защита на личните данни, достъп на Вас от сайта ни, който ползвате за подаване на поръчка. Вашите лични данни ще бъдат обработвани само и единствено за целите на производство на продуктите ни и предоставянето на услугите ни. В политиката ни за защита на личните данни, сме Ви уведомили за правата Ви като физически лица в съответствие с Общия регламент за защита на данните (Регламент (ЕС) 2016/679GDPR).

bottom of page